Závěrečná zkouška

- Závěrečné zkoušky žadatele o řidičské oprávnění se provádějí v souladu se zákonem (247/2000 Sb.).
- Autoškola za Vás zajišťuje veškerou administrativu (např. přihlášení ke zkouškám, atd.)
- Závěrečné zkoušky se konají ve Velkéme Meziříčí a skládají se ze 2 částí:
 
  •      písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  •      zkouška z praktické jízdy
  •      (ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla - pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.
 
Opakovaná zkouška:

Pokud žadatel u zkoušek neprospěje z testu, nemůže dále pokračovat k praktické jízdě - další zkoušky opakuje test + praktickou jízdu
Pokud žadatel u zkoušek neprostěje z praktické jízdy, opakuje pouze praktickou jízdu

Žadatel smí opakovat zkoušky nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky.
Všechny zkoušky je nutné složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.

Za opakovanou zkoušku se Městskému úřadu platí poplatek:
Pravidla o provozu na pozemních komunikacích   100,-
Praktická jízda                                                              400,-
Ovládání a údržba vozidla (C,C+E,D,D+E)                 200,-